Kirjalik küsimus E-4178/10 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) komisjonile. Kreekaga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi ja rahvusvaheliste töökonventsioonide vastavus