Komisjoni otsus, 6. november 2006 , millega kehtestatakse loetelu kolmandate riikide ja territooriumide kohta, millest on lubatud importida kahepoolmelisi molluskeid, okasnahkseid, mantelloomi, meritigusid ja kalatooteid (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5171 all) (EMPs kohaldatav tekst) (2006/766/EÜ)