Kirjalik küsimus E-3813/10 Kriton Arsenis (S&D) komisjonile. Euroopa moratoorium seoses naftaplatvormidega