Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1091/2011, 27. oktoober 2011 , millega määratakse kindlaks rakendusmäärusega (EL) nr 1023/2011 avatud pakkumismenetluse raames antava oliiviõli eraladustusabi ülemmäär