Kohtuasi C-267/11 P: Euroopa Komisjoni 30. mail 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 22. märtsi 2011 . aasta otsuse peale kohtuasjas T-369/07: Läti Vabariik versus Euroopa Komisjon