Věc C-267/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 30. května 2011 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 22. března 2011 ve věci T-369/07, Lotyšská republika v. Evropská komise