Kirjalik küsimus E-010145/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) komisjonile. Riigivõla krediidiriski vahetustehingute keeld