Nõukogu esimese lugemise seisukoht (EL) nr 1/2013 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisa seoses mitme riigi väljajätmisega läbirääkimised lõpule viinud piirkondade või riikide loetelust Nõukogus vastu võetud 11. detsembril 2012