Kirjalik küsimus E-007845/11 Alexandra Thein (ALDE) komisjonile. Ettevõtte Berliini Vesi (Berliner Wasserbetriebe) erastamine 1999. aastal – Euroopa Liidu riigiabiseaduse rikkumine