Komisjoni otsus, 19.06.2012, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.6594 - AEGON / LIBERBANK / LIBERBANK VIDA) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)