ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)) Výbor pro ústavní záležitosti Zpravodaj: György Schöpflin