Kirjalik küsimus E-1690/10, mille on esitanud Proinsias De Rossa (S&D) komisjonile. Hoiuste tagamist käsitleva direktiivi läbivaatamine