2013/376/ES: 2013 m. birželio 28 d. Europos Centrinio Banko sprendimas, kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/13 dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (ECB/2013/21)