Kirjalik küsimus E-3844/10 Giancarlo Scottà (EFD) komisjonile. Hiina: kolonialismi uus vorm Aafrikas