Kohtuasi T-179/12: 20. aprillil 2012 esitatud hagi — Wirtgen versus Siseturu Ühtlustamise Amet (meislihoidja kuju)