Gezamenlijke verklaring van de overeenkomstsluitende partijen over de specifieke deelname aan de uitvoering, toepassing en ontwikkeling van het Schengenacquis