Līgumslēdzēju pušu kopīgā deklarācija par īpašu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā