Kokkuleppe osaliste ühisdeklaratsioon ühinemise kohta Schengeni acquis ’ sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega