Kohtuasi T-597/10: Üldkohtu 9. septembri 2011 . aasta määrus — Biodes versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Manasul Internacional (BIESUL) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Apellatsioonikoja otsuse tühistamine — Hagi eseme ära langemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)