Kohtuasi T-30/10: 29. jaanuaril 2010 esitatud hagi — Reagens versus komisjon