Kirjalik küsimus E-1770/10, mille on esitanud Georgios Papastamkos (PPE) komisjonile. Euroopa põllumajandustoodete edendamise poliitika