Kirjalik küsimus E-2939/10, mille on esitanud Mara Bizzotto (EFD) komisjonile. Euroopa Regionaalarengu Fond ning romide ja sintide kogukonnad