Kirjalik küsimus E-012310/11 Inese Vaidere (PPE) komisjonile. Ühise põllumajanduspoliitika raames makstavaid otsetoetusi käsitleva komisjoni ettepaneku mõju ELi põllumajandustootjate võrdsetele konkurentsitingimustele