Komisjoni määrus (EÜ) nr 1295/2008, 18. detsember 2008 , humala importimise kohta kolmandatest riikidest (kodifitseeritud versioon)