Euroopa Kohtu otsus (kaheksas koda), 28. juuli 2011.