Komisjoni otsus , 7. november 2008 , Anoplophora chinensis ’e (Forster) ühendusse sissetoomise ja seal leviku vastu võetavate erakorraliste meetmete kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 6631 all) (2008/840/EÜ)