Helyesbítés a gabonaágazatban 2008. október 16-án alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1003/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. október 30-i 1072/2008/EK bizottsági rendelethez ( HL L 290., 2008.10.31. )