Kirjalik küsimus E-002632/11 Niki Tzavela (EFD) komisjonile. Euroopa haruldaste muldmetallide varu kindlustamine