Komisjoni otsus, 22.09.2010, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.5949 - DEUTSCHE BANK / ACTAVIS) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)