Kirjalik küsimus E-3361/10, mille on esitanud Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) komisjonile. Saarte olukorra arvessevõtmine Euroopa regionaalpoliitikas