Kirjalik küsimus E-5348/10 Keith Taylor (Verts/ALE) komisjonile. Keskkonnamõju hindamine – rohumaade kaitsmine – vajalike tõendite määratlused ja tase