Kirjalik küsimus E-0092/10, mille on esitanud Britta Thomsen (S&D) komisjonile. Puuetega ja liikumispuudega inimeste õigused