kohtuasi T-379/18: Üldkohtu 19. septembri 2019. aasta otsus – WI versus komisjon (Avalik teenistus – Pensionid – Toitjakaotuspension – Registreeritud kooselu – Maksmisest keeldumine – Personalieeskirjade VII lisa artikli 1 lõike 2 punkti c alapunkt iv – Võimalus seaduslikult abielluda – Hea halduse põhimõte – Hoolitsemiskohustus – Erakorralised asjaolud)