Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6528 – Dow Europe/Aksa Akrilik/Aksa Karbon JV) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst