Решение на Съда (голям състав) от16 ноември 2010 г.