Kirjalik küsimus E-9673/10 Willy Meyer (GUE/NGL) komisjonile. Madrid-Barajase lennujaama käitamine ja direktiivi 2002/49/EÜ (keskkonnamüra hindamise ja kontrollimise kohta) võimalik rikkumine (Hispaania)