Kohtuasi C-90/09 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 20. jaanuari 2011 . aasta otsus — General Química, SA, Repsol Química, SA, Repsol YPF, SA versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Kartellikokkulepped — Kummikemikaalide sektor — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Kontsern — Emaettevõtja solidaarvastutus tütarettevõtjate toime pandud konkurentsieeskirjade rikkumiste eest — Vastutuse omistamine kontserni eesotsas olevale emaettevõtjale)