Kirjalik küsimus E-8822/10 Oreste Rossi (EFD) nõukogule. Palestiina laste arreteerimine