Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1997/75, 31. juuli 1975, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1579/74 seoses tärklisetoodete impordimaksu eelneva kinnitamisega