Kirjalik küsimus E-001112/11 Bart Staes (Verts/ALE) komisjonile. Ehitushullus Kanaari saartel