Kohtujuristi ettepanek Trstenjak esitatud 27.6.2012$