Stanovisko generální advokátky V. Trstenjak přednesené dne 27. června 2012.