Kirjalik küsimus E-002941/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) komisjonile. Kreeka Raudteeorganisatsiooni (OSE) ja Skaramanga Shipyardsi vaheline leping