Kirjalik küsimus E-008327/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) ja João Ferreira (GUE/NGL) komisjonile. Metsakaitse ühingud