Kirjalik küsimus E-5031/10 Niccolò Rinaldi (ALDE) komisjonile. Vico järve ökosüsteemi rikkumisest ja reostamisest tingitud tervise- ja keskkonnariskid