Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 362/2012, 25. aprill 2012 , millega määratakse kindlaks määruses (EÜ) nr 1187/2009 osutatud kvoodi alusel Dominikaani Vabariiki eksporditavate teatavate piimatoodete ekspordilitsentside jaotuskoefitsient