Kirjalik küsimus E-1745/10, mille on esitanud Joe Higgins (GUE/NGL) komisjonile. Metsamajanduse rahastamine