Komisjoni arvamus, 6. november 2012 , Saksamaa valitsuse ajutiste meetmete kohta, mis on võetud Itaalia Vabariigis ettevõttes Sic Divisione Elettronica S.r.l. toodetud päästevestimärgutulede mudeli Asteria suhtes EMPs kohaldatav tekst