Kirjalik küsimus E-003602/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) komisjonile. Toetusmeetmed puuetega inimestele