Komisjoni määrus (EL) nr 451/2010, 25. mai 2010 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril